28 Haziran 2007 Perşembe

Sayıların Bilimsel Gösterimi (Scientific Notation)

Sayıların bilimsel gösteriminde üs anlamına gelen Exponent sözcüğünün baş harfi olan E kullanılır. E, sayının yanına kaç tane sıfır geleceğini gösterir. Örneğin:

2E3 sayısı 2000 anlamına gelir. 3.141E2 ise 314.1 anlamına gelir.
3.1415E0 ise 3.1415 anlamına gelir. -3E2 ise -300 'dür.

E'den sonra bir eksi işareti geliyorsa, eksiden sonraki sayı kadar virgül sola kaydırılır. Örneğin:

4E-2 = 0.04'tür. 6E-4 = 0.0006'dır. -7.5E-2 = -0.075'dir.

PL/SQL'de üslü sayılar 1E-130 ile 10E125 arasında sınırlandırılmıştır. Bundan daha büyük ve daha küçük sayılar derleme hatasına neden olur. Örneğin bir sayıya 10E128 veya 1E-132 atanması derleme hatasına neden olacaktır.

Hiç yorum yok: